Tuesday, December 3, 2013

and the winners are.....

Are you curious who are the winners of our little "Teddy Bear Competition"? Well here we are - you can follow the winner drawing in our little photo coverage:-)

Jste zvědaví, jak dopadla naše soutěž o dva medvídky od Kamlin? Podívejte se na naši malou fotoreportáž :-)

These are the numbers with seventeen numbers representing seventeen characters made by Kamlin's pattern, which are in our Gallery II

Sedmnáct čísel, představujících sedmnáct postaviček vyrobených podle Kamlininých návodů. Postavičky najdete v soutěžní galerii II


The supervisors making sure the lots drawing is all correct :-)
Dozor losování


All numbers in a bag
Všechna čísla jsou v pytlíčku


And the winner is: 
A vyhrává postavička s číslem:


Numbers for the second round. This time we are drawing a teddy from the Competition gallery I
Čísla pro druhé kolo losování, tentokrát medvídci z Galerie II

The numbers are in the bag again
Čísla jsou opět v pytlíčku


The supervisors still watching carefully
Dozor stále na svém místě


And the second winner is:
A druhým vítězem je:


And the supervisors wave happily and agree everything was correct :-)
A dozor losování nadšeně mává a souhlasí, že losování proběhlo v pořádku :-)


Congratulations to the winners of the two little teddies made by Kamlin. The brown teddy will go to Katerina Hejhalova from Bohutin, CR and the violet teddy will go to Dasa Markova from Dobruska, CR.

A nám nezbývá než gratulovat výhercům dvou malých  medvídků, které pro vás vyrobila Kamlin - Hnědého medvídka získává Kateřina Hejhalová z Bohutína a fialový medvídek poputuje k Dáše Markové do Dobrušky.

And finally our little guessing competition. Unfortunately nobody guessed correctly. But don't worry, there will be more competitions coming soon.

A nakonec naše malá tipovací soutěž. Bohužel nikdo si netipnul správně výherce. Ale nebuďte smutní, tohle jistě není poslední soutěž u Kamlin Patterns.No comments:

Post a Comment